Het gaat Marjet Rutten veel te traag. Uiteindelijk zal het haar niet verbazen als een grote buitenlandse partij er straks vandoor gaat met alle data die in en om gebouwen wordt verzameld. Wellicht Google? Wie weet, het zou haar ook niet verbazen als een durfkapitalist uit Israël of de Emiraten straks weg weet met al deze big data. Maar dan zijn we wel weer een paar jaar verder. Marjet Rutten is één van de keynotes in het contentprogramma van het innovatie event Building Holland. De titel van haar verhaal is: ‘Slimme gebouwen vragen slimme oplossingen’.

Marjet Rutten weet waar ze het over heeft. Ze is een bekende in de bouwsector, adviseert tot op ministerieel niveau over nieuwe ontwikkelen, geeft lezingen en is veelgevraagd jurylid. Speciale expertise heeft ze op gebieden als energietransitie, digitalisering en industrialisatie. In 2019 stond ze in de top tien van de ABNAMRO Duurzame 50.

Wat is de essentie van jouw verhaal?

“Smart Buildings staan niet op zichzelf. Uiteindelijk gaat het om de vraag wat je met al die informatie op geaggregeerd niveau doet. Het is mooi dat je door sensoring inzicht krijgt in het energieverbruik van een specifiek complex. Biedt fantastische mogelijkheden, maar mij gaat het erom dat we veel betere kantoren, huizen en complexen bouwen als we al die big data op één hoop gooien. Zover zijn we nog lang niet. Daarvoor is de bouwkolom te veel opgeknipt.”

Je hebt een Google nodig, die weet wel raadt met big data?

“Of het Google moet zijn weet ik niet. Misschien staat er wel een partij op die de big data gaat kopen bij gebouweigenaren, die zijn uiteindelijk het meest rechthebbend op die informatie. Kan allemaal anoniem. Het gaat niet om het adres, maar alles wat je maar kunt weten van het gebouw. Op dit moment weten we niet eens wat het werkelijke praktijk rendement van warmtepompen is in specifieke situaties. Theoretische modellen, ja, die hebben we genoeg. Maar het lijkt me toch waardevolle informatie als je een prestatiegarantie moet geven wat hij in de praktijk doet. Het is ook niet standaard om gebruikers een jaar na dato naar hun ervaringen te vragen. Als we niet meten, hoe kunnen we dan leren?”

“Iedere keer opnieuw gaan we voor projecten met theoretische modellen van alles en nog wat lopen uitrekenen. Maar wat als we nou weten in wat voor ziekenhuiskamer mensen het snelste genezen? Wat is de temperatuur, hoe hoog is de luchtvochtigheid, wat is de lichtinval, van mij part weten we wat de kleuren op de muur zijn. En we gebruiken die informatie om de slimste ziekenhuiskamers te maken. Als mensen daardoor op jaarbasis 5 dagen korter in het ziekenhuis liggen, scheelt dat zo € 5.000 per jaar. Als je 250 bedden hebt is dat € 1.25 miljoen per jaar.”

Er wordt nu toch ook al veel gemonitord …

“Zeker, maar die gegevens worden niet gebruikt bij het ontwerpen van nieuwe gebouwen. Ze blijven vaak hangen bij de partijen die bij dat gebouw betrokken zijn. De grote stap die we moeten maken is van individuele kennis naar collectieve kennis.”

“Ik zie heel mooie voorbeelden voorbij komen wat je allemaal met gebouwdigitalisering kan doen. Neem de kledingwinkel. De installateur vroeg de gebruiker of die geïnteresseerd was elke dag een heatmap van de winkel toegestuurd te krijgen. Op basis hiervan zie je waar mensen zich toe aangetrokken voelen, je weet hierdoor precies wat je in de etalage moet hangen; je weet ook waar je je incourante producten moet uitstallen om ze toch te verkopen. Typisch voorbeeld van sensoring waar de gebruiker wat aan heeft.”

“Voor de eigenaar of beheerder ligt het voordeel op het verlagen van beheerskosten en efficiency. Als elk bouwdeel een RFID chip bevat, kun je slim onderhoud plegen. Gaat een luchtbehandelingskast licht trillen weet je dat onderhoud eraan komt. Hij kan dat beter plannen. Is er een raam kapot, wordt dat direct gesignaleerd. Alle specificaties over dat raam zijn bekend, tot en met de gebruikte kit. Er hoeft niemand naar toe om een opname te doen. Dit bespaart kosten.”

En toch zitten niet alle gebouwen vol met sensoren ….

“Dat heeft met een versnipperde keten te maken. Als je nu een fabriek vraagt producten met een chip te leveren komt er als voorbeeld 5.000 euro op de prijs. Dat vinden de kopers uiteindelijk veel te veel. Niet interessant. Als de sector ervoor zou kiezen dat standaard te doen heb je het over tientjes extra. Dan is wel een grote groep geïnteresseerd omdat de business case dan wel uitkomt.”

Dat wordt nog een hele klus om dat allemaal voor elkaar te krijgen?

“Al deze woonvormen vind je her en der door het land. We zouden moeten versnellen en opschalen om die op andere plekken te realiseren. De voorbeelden zijn er, de massa nog niet. Er is een taskforce opgericht die de komende twee jaar gemeenten gaat stimuleren om te inventariseren hoeveel ouderen er zijn en hoeveel behoefte er is. Als je dat weet kun je prestatieafspraken maken met woningbouwcorporaties en zorgorganisaties en kun je het gesprek aan met (institutionele) beleggers en ontwikkelaars.”