Het weerbericht voor de komende jaren: lange, hete zomers. Met felle buien en veel regenwater. In het nieuws domineren ondergelopen straten en rioleringsystemen die het niet meer aankunnen. Ondanks de wateroverlast blijft het grondwaterpeil dalen en verdroogt de grond. Rawinso presenteert op Building Holland concepten om regenwater slimmer te gebruiken. Operationeel directeur Gerard Nijlant: “De omstandigheden worden steeds extremer, dat vraagt om maatregelen.”

Wat is de situatie?

“Voor nieuwbouw geldt de verplichting dat regenwater van woningen en bedrijfscomplexen niet meer via het riool afgevoerd mag worden. Daarvoor moet dus een slimme voorziening worden getroffen. Daarnaast zie je als gevolg van veranderend klimaat dat straten steeds vaker blank komen te staan. De capaciteit van het riool is onvoldoende. Bovendien wil je het schone regenwater niet vermengen met vuil rioolwater, omdat je vervolgens verderop in het traject weer moet zuiveren om het terug te brengen in de cyclus.”

Wat biedt Rawinso?

“Er zijn genoeg producten die ‘iets’ met regenwater doen. Je kunt een regenton aansluiten op je dakafvoer en met een gieter je tuin sproeien. Maar wil je het slim doen, is het even iets ingewikkelder. Wij bieden totaalconcepten. En die zijn anders voor een particuliere woning dan voor een gigantisch bedrijfspand, waar we bijvoorbeeld infilttatiebedden onder parkeerterreinen kunnen plaatsen.”

Wat is de essentie?

”Dat het zonde is niets met schoon regenwater te doen, want dat is tenslotte van jou. We maken een onderscheid tussen doe-het-zelf oplossingen voor particulieren en professionele oplossingen met heel veel analyse werk. Voor de particulier hebben we de Ikea-oplossing met een waterkrat dat ingegraven moet worden in de grond met een heel heldere handleiding. In zijn algemeenheid geldt dat mensen de dakgoot, de regenpijp en de waterton nog wel snappen. Daarna wordt het wat ingewikkeld. Zeker nu je die regenpijp niet meer op het riool mag aansluiten.”

Wat is de oplossing?

“Je kunt het infiltreren in de grond, je kunt het hergebruiken of je kunt kiezen voor een concept met een combinatie van beide. Infiltratie betekent dat je regenwater onder de grond opslaat in een krat. Het omwikkelde krat dient als opvangbuffer. Het water loopt langzaam uit het krat en infiltreert de grond. De woningbezitter zou genoeg kunnen hebben aan één krat met 280 liter water, we plaatsen ook honderden kratten tegelijkertijd onder bijvoorbeeld parkeerterreinen. In beide gevallen voorkom je verdroging van de grond en doe je iets aan het zakken van het grondwaterpeil.”

Wat kun je – naast infiltratie – nog meer met het water doen?

“Je kunt het regenwater ook hergebruiken. Weer even terug naar de particulier. Via een reservoir met een pomp kun je het terugbrengen in het huis en gebruiken voor speoelen van het toilet, voor de wasmachine en om de tuin te sproeien. In professionele settings hebben we zelfs complete beregeningsinstallaties geïnstalleerd. Waarom niet? Het is je eigen water. Goed voor het milieu en het levert een besparing op.”

Lijkt toch een ingewikkeld proces…..

“We plaatsen infiltratie bedden onder sportvelden, parkeerterrein en groenstroken. Dat vraagt vooraf een gedegen analyse. Over hoeveel water hebben we het, wat is de grondsoort? Wat is de doorlaatbaarheid van de grond? Wat is het grondwaterpeil? Hoe wil je het terrein gebruiken? Op basis daarvan maken we een plan.”

“Plat gezegd komt het erop neer een groot gat te graven, de kratten te plaatsen, deze te omwikkelen met een doorlaatbaar doek, voorzieningen toe te voegen om te voorkomen dat er toch zand van de daken in het water terechtkomt en vervolgens de kratten weer af te dekken met grond. Het plaatsen van duizenden kratten is geen uitzondering.”

Waarom zou je het doen?

“Er zijn genoeg redenen. Het kan zijn dat je tuin continu blank staat na een regenbui, water de grond inbrengen maakt de kans op verdroging kleiner, je levert een bijdrage aan het milieu door schoon water niet te vermengen met afvalwater en voor nieuwbouw is het een verplichting. Komt nog bij dat de overheid het afkoppelen vaak subsidieert.”

Daar ligt een grote markt…

Zeker, je ziet overigens dat de ene gemeente veel actiever is om afkoppelen te propageren dan de andere. Op Building Holland presenteren we naast de maatwerkoplossing ook de doe-het-zelf oplossing. We zien dat veel waterschappen en gemeenten worstelen met de vraag hoe ze de bewoners op het juiste pad moeten zetten. Vaak blijft het steken op het voordelig aanbieden van een regenton, terwijl met infiltreren pas echt slim gebruik wordt gemaakt van regenwater.”