Selecteer een pagina
Mag je nou wel of geen foto’s maken op een event of een beurs? Om maar eens een voorbeeld te noemen. Er staan allemaal mensen op. Foto’s zijn bijzondere persoonsgegevens en mogen om die reden niet worden verwerkt. Zo, en klaar ben je. Of toch niet?

Jurist Charlotte Meindersma spreekt in haar blog van ‘paniek in de tent’. In de eerste alinea haalt ze direct de angel uit de kwestie. “Wees gerust. Blijf gewoon fotograferen. Het mag allemaal nog gewoon.”

Delen van de AVG zijn niet van toepassing als er sprake is van verwerking voor uitsluitend journalistieke doeleinden. Journalistiek is niet beperkt tot het beroep van journalist, maar gaat veel verder. Wie informatie geeft – zelfs met een winstoogmerk – of zijn mening deelt kan zich beroepen op het begrip journalistieke doeleinden.

Ga hier naar de blog van Charlotte Meindersma. Ze legt het helder uit. Je kunt ook eerst beginnen met haar video.

Ius mentis

Net zo lezenswaardig is de blog van internetjurist Arnout Engelfriet op zijn website ius mentis. Lees even de hele blog, zelf was ik getriggered door zijn laatste alinea: “ …….. Of je publiceert met toestemming (en dan moet je die aantonen en moet die voldoen aan de strikte eisen uit de AVG) of je beroept je op de vrijheid van meningsuiting en dan krijg je vervolgens dezelfde belangenafweging als voorheen onder het portretrecht.”